PLANNING

PLANNING

 

2022

 
 

2022
Indienen bouwaanvraag Fase 1,
inclusief park

 

2023

 
VOORJAAR 2023

Start voorverkoop

 
  NAJAAR 2023 
Start bouwwerken Fase 1
 

2024

 
2024 
Indienen bouwaanvraag Fase 2
 
2022
Bouwrijp maken van westelijke zone
2022
Aanvraag en start bouw eerste 4 gebouwen meergezinswoningen, inclusief gedeeltelijke parkaanleg
2023
Aanvraag & bouw oostelijke zone
2024 - 2028
Bouw resterende meergezinswoningen, inclusief verdere parkaanleg