PLANNING

PLANNING

 

2022

 
2022
Bouwrijp maken van westelijke zone

 

  2022
Aanvraag en start bouw eerste 4 gebouwen meergezinswoningen, inclusief gedeeltelijke parkaanleg
 

2023

 
2023

Aanvraag & bouw oostelijke zone

 
 

2024

 
  2024 - 2028
Bouw resterende meergezinswoningen, inclusief verdere parkaanleg
2022
Bouwrijp maken van westelijke zone
2022
Aanvraag en start bouw eerste 4 gebouwen meergezinswoningen, inclusief gedeeltelijke parkaanleg
2023
Aanvraag & bouw oostelijke zone
2024 - 2028
Bouw resterende meergezinswoningen, inclusief verdere parkaanleg