VAN VERLATEN FABRIEKSSITE
NAAR AMBITIEUS WOONPROJECT

Zinderend wonen

CORES development wil met Zillelande een innovatief en duurzaam woonproject realiseren aan de Keirlandse Zillen in Mol. Het moet één van de meest duurzame en aantrekkelijke woonbuurten worden in de Kempen. Dit betekent dat hoge ambities op het vlak van energie, water, ecologie en mobiliteit worden nagestreefd.

 

Masterplan

De herontwikkeling van de voormalige fabriekssite aan de Keirlandse Zillen staat al geruime tijd op de Molse agenda. Door de strategische ligging aan het station zijn deze gronden uiterst geschikt om de groeiende vraag naar woningen in Mol op te vangen.

In 2017 werd hiervoor een ruimtelijk masterplan goedgekeurd waarin de krijtlijnen voor de ontwikkeling werden vastgelegd. Begin 2018 werd CORES Development eigenaar van deze gronden en ging aan de slag met de verdere uitwerking van het ontwerp.

Verlaten terrein Keirlandse zillen Mol

LIGGING

De site, waarop voorheen een tegelfabriek gevestigd was, is vandaag, met uitzondering van een karting, deel van een verloederd stukje Mol waar veel potentieel niet benut wordt.

De nabijheid van het station en het handelscentrum van Mol, nodigen uit tot de creatie van een nieuwe wijk, waar het dichtbij de kern goed wonen zal zijn. De realisatie van een nieuw park, even groot als het stadspark van Herentals en het Boulevardpark van Mol, is een enorme bijkomende troef waar alle inwoners van Mol baat bij hebben. De toekomstige noord-zuid gerichte groene as kan uitgroeien tot een belangrijke fiets- en voetgangersverbinding richting het station als veilig en aangenaam alternatief voor de Turnhoutsebaan.

VISIE & ONTWERP

CORES heeft ervoor gekozen het initiële programma van retail in combinatie met wonen, om te vormen naar een hoofdzakelijk residentieel programma (ca. 350 woonunits), in combinatie met enkele buurtondersteunende functies op het gelijkvloers zoals een buurtwinkel, een praktijk of een kantoor voor een vrij beroep.

De nieuwe woonwijk krijgt een autoluw karakter. De parkeerplaatsen voor bewoners bevinden zich ondergronds en er wordt geen doorgaand verkeer bovengronds toegelaten. In de wijk komt een autodeelsysteem waarbij verschillende bewoners een gemeenschappelijke wagen kunnen delen. Er worden eveneens verschillende laadpunten voorzien voor elektrische wagens

Keirlandse Zillen Mol Buurtpark

FUTURE PROOF WONEN

Het nieuwe woonproject wordt gasvrij en future proof ontworpen en wordt voorzien van enkele hernieuwbare energiezuinige alternatieven zoals regenwaterrecuperatie en warmtepompen.

Op de hoek van de oostelijke parkrand en de Keirlandse Zillen wordt een hoogte-accent voorzien. Deze toren moet een baken of herkenningspunt vormen in de stationsomgeving en zorgen voor een voldoende groot aanbod woningen op deze strategische locatie.

Zillelande park Mol

EEN GROEN HART VOOR MOL

Centraal in het projectgebied komt een nieuwe publieke parkzone van meer dan 1 hectare. Het park vormt het sluitstuk van een groene vinger die vanaf de Netevallei tot aan de spoorweg loopt en vormt een meerwaarde voor de nieuwe en huidige bewoners van de noordelijke stationswijk. Het nieuwe park voorziet in ontmoetingsplekken, waterberging, luchtzuivering, verkoeling, en ecologie. Elke leeftijdsgroep zal er zijn gading kunnen vinden. Er zal een speelplek voor de allerkleinsten zijn, ravotplekken voor kinderen, een outdoor fitness en een petanqueplein.

Het park wordt zo ingetekend dat het regenwater maximaal plaatselijk infiltreert. De centrale parkvijver creeërt een klimaatrobuust park waar er voldoende aandacht is voor infiltratie en buffercapaciteit.

STATUS PROJECT

Momenteel doorloopt het project een vergunningstraject in de hoop de plannen voor dit kernversterkend ontwerp zo snel mogelijk te kunnen opstarten en deze unieke plek te kwalitatief te herontwikkelen.

BEKIJK PLANNING

 

WENST U MEER INFO?

Blijft u graag op de hoogte of heeft u een specifieke vraag? Vul onderstaand contactformulier in.

 
 

Externe links

Gemeente Mol  •  Bureau Omgveving