25 oktober 2018

Werfupdate Park Hooghuys

Park Hoohguys renovatie werf tuin

De site werd in september in gereedheid gebracht voor de start van de werken. Alle struiken en bomen die zich ter hoogte van de nieuwe gebouwen bevonden, werden gekapt. Andere bomen werden mee gekapt omwille van hun slechte staat. Het ontwerp van de landschapsarchitect voorziet een verjonging van het groen om de levensduur van het domein te kunnen verlengen. Er werden intussen maatregelen genomen om de overblijvende bomen zoveel mogelijk te beschermen tegen de invloeden van de bouwwerken. Er werd een bomenwacht aangesteld, die de toestand van de bomen zal opvolgen.

Aan de kant van de Verbistlaan werd er een vijver gedempt. De procedure bepaalt dat het slib na het uitgraven tijdelijk op de site moet ontwateren. Zo krijgt de fauna en flora in dat slip de tijd om zich te verplaatsen naar een ander territorium. CORES voorziet in de binnentuin een prachtige nieuwe vijver, die nog moet worden gegraven.

Park Hooghuis domein monument