4 maart 2020

Woonerven Groen Zuid

De straten Roodenbekehoek, Ganzendries en Schaapskooi zijn woonerven. Dit zijn autovrije verbindingen tussen de wijk en het park waar de verblijfsfunctie primeert op de verkeersfunctie. Dit is in de wijk ook zo aangeduid met de nodige verkeersborden. Maar weet u wat dit effectief betekent? Wij sommen het graag voor u op:

Binnen de woonerven

1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten;

2° mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren

3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;

4° a) is het parkeren verboden, behalve :

• op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

• op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

(Bron: 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS 09.12.1975])