10 december 2018

Werfupdate Groen Zuid

Terwijl fase 4 eind dit jaar in verkoop ging, werden de eerste oplevering voor fase 3 voor begin 2019 alvast ingepland.

Statusupdate vanop de werf van fase 3: Er is gestart met de aanleg van de binnentuin. Dit betekent dat ook de iconen van de werf, de twee bouwkranen, plaats moeten ruimen. De riolering, regenwaterputten en septische putten zijn reeds aangelegd in het binnengebied, ook de vloerplaten van de tuinbergingen en de betonnen keerwandjes zijn reeds gestort. Momenteel zijn de grondwerken in uitvoering. De aanplantingen en tuinpaadjes zullen – indien het weer dit toelaat – nog voor het einde van het jaar uitgevoerd worden. De tuinbergingen, afsluitingen en fietsenstallingen volgen dan begin 2019.

Leuk nieuws: Bij de kopers van fase 2 hielden we recent een tevredenheidsenquête. Bij de algemene tevredenheidsscore over de verschillende fases (verkoop, constructie en oplevering) heen, scoorde deze fase van Groen Zuid maar liefst een mooie 8,4 op 10.