18 augustus 2019

Team Groen Zuid vliegt er weer in!

Fase 3 – Voorlaatste fase

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief zitten we hier in volle afwerking- en opleveringsfase. Alle afwerkingskeuzes zijn gemaakt door de eindklanten of CORES zelf en alle blokken worden afgewerkt.

 

Laatste fase Groen Zuid

Noordlint (kavels 55 - 62)

De volledige ruwbouw van de parking is gefinaliseerd en is men bezig met de ruwbouw (bovengronds) van de gebouwen.

Zuidlint (kavels 63-70)

In alle kavels is de ruwbouw met gevelmetselwerk en dakdichting volledig opgetrokken. Het buitenschrijnwerk is geplaatst, de binnenwanden zijn overal geplaatst en in alle kavels zijn de technische leidingen ingeslepen en geplaatst. De vloeropbouw, bestaande uit isolatie en chape, is volop in uitvoering.