20 februari 2019

Over de verschillende fases heen is reeds 70% verkocht

Groen Zuid Hoboken

Een kleine vier jaar na de eerstesteenlegging van intergenerationeel woonproject Groen Zuid te Hoboken, ging recent de verkoop van de vierde en laatste fase van start. Dit laatste traject omvat 74 appartementen en 7 woningen, gelegen in het hart van de autoluwe woonwijk. De eerste twee fases zijn reeds geruime tijd bewoond en sinds enkele weken zijn ook de opleveringen van de voorlaatste fase gestart. De oplevering van de laatste fase is voorzien tegen de lente van 2020 en betekent meteen ook het einde van de constructiewerken op de site van het ambitieuze reconversieproject Groen Zuid.

De eerste vloerplaten van blok 3 (laatste fase) zijn een feit. Van het zuidlint ligt de gelijkvoerse voerplaat er en ook van het Noordlint ligt de vloerplaat van de parking er al gedeeltelijk.

Interesse in dit project? Maak uw afspraak via  of via 03/820.82.82