Planning

 

2019

 
JUNI 2019
Goedkeuring start- en procesnota

 

  3 SEPTEMBER 2019
Infomoment voor de buurt + start terinzagelegging startnota
OKTOBER 2019
Oplevering hoogbouwrapport
 
  1 NOVEMBER 2019
Einde terinzagelegging startnota
EIND 2019
Goedkeuring scopingnota
 
 

2020

 
  BEGIN 2020
Opmaak voorontwerp RUP
JUNI 2020
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP
 
  ZOMER 2020
Openbaar onderzoek ontwerp RUP
EIND 2020
Verwachte goedkeuring definitief ontwerp RUP
 
 

2021

 
  VOORJAAR 2021
Indienen bouwaanvraag
EIND 2021
Start voorverkoop
 
 

2022

 
  Start werken