26 september 2018

PROFICIAT - HUB & DRDH Architects!

Winnaars architectuurwedstrijd Friendship site

Eind 2017 lanceerde CORES Development in samenwerking met AG Vespa en Total een wedstrijd voor de aanstelling van een stadsontwerper-architect. Na een eerste selectiefase waren 5 teams stadsontwerper-architecten weerhouden, die uitgenodigd werden om deel te nemen aan de tweede, de zogenaamde gunningsfase.

Naast de organisatoren zetelden ook Christian Rapp, Stadsbouwmeester, en Maarten Van Acker, professor Stedenbouw, in de jury die de wedstrijddossiers van de finalisten beoordeelden op basis van de gunningscriteria. Zo werd er gekeken naar zowel de omgevingswaarde als de architecturale kwaliteit en de woonkwaliteit. Er werd met andere woorden beoordeeld in welke mate het project inpast en integreert in een breder ruimtelijk kader, rekening houdende met de belangen en zorgen van de verschillende stakeholders.

Op basis van het wedstrijdontwerp heeft de jury HUB & DRDH Architects als winnaar aangeduid, wiens ontwerp het best scoorde op de gunningscriteria. Hun voorstel speelt op een intelligente manier in op de context van het Eilandje. Het (voorlopige) resultaat was een overtuigend ontwerp dat een sterk ensemble vormt met de bestaande volumes op de Rijnkaai. Het voorgestelde landschapsontwerp voor het binnengebied werd maximaal groen ingevuld wat zorgt voor een gunstige impact op het klimaat in het bouwblok.

De volgende stap in het ontwikkelingsproces is een optimalisatie van het stadsontwerp op basis van de opmerkingen van de jury en aansluitend de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat in het voorjaar van 2019 gestart wordt en wat de Friendship-site via een nieuwbouwproject met residentiële en commerciële invulling een hele nieuwe identiteit zal geven.