Frequently asked questions

Tijdens het ontwikkelingstraject worden bepaalde termen gebruikt die misschien niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Hieronder vindt u alvast een lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel ze dan gerust via ons contactformulier.

Wat is een RUP?

Een RUP of ruimtelijk uitvoeringsplan, is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan (gebouwd/vergund worden) in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst. Het RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan.
 

Wat is een start-en procesnota?

Een RUP start met de opmaak van een ‘start- en procesnota’. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.
 

Wat is de terinzagelegging? 

De start- en procesnota wordt voorgelegd aan alle betrokkenen, zo ook de buurtbewoners. Na een periode van 60 dagen (de periode van de terinzagelegging) wordt de nota afgesloten. Alle reacties worden nadien onderzocht en uitgewerkt. Het resultaat wordt verwerkt in een “scopingnota”, het tweede officiële document in deze juridische procedure.

Wat is een hoogbouwrapport?

Voor de Friendshipsite is ook een hoogbouwrapport in de maak. Dat is noodzakelijk voor alle projecten waar hogere volumes mogelijk zijn (vanaf 50 meter hoog). Een hoogbouwrapport wordt opgeleverd in het kader van de hoogbouwnota Antwerpen, die het ruimtelijke beleidskader voor hoogbouw in Antwerpen vormt. Het is een sturend en controlerend instrument voor hoogbouw waarmee de stad kwaliteit wil garanderen. In de nota staan kwaliteitseisen, richtlijnen en aandachtspunten over de stedenbouwkundige inplanting en de architecturale uitwerking van het project. Daardoor wordt eerst de locatiegeschiktheid nagegaan en vervolgens de architecturale geschiktheid. Alle projecten worden onderworpen aan een grondige motivatie en moeten voldoen aan uitgebreide criteria.