STRATEGISCHE LOCATIE
MET UNIEK POTENTIEEL

Begin 2016 kocht CORES Development het Friendship-gebouw. Het markante kantoorgebouw is in Antwerpen beter bekend als ‘de Chiquita’. De volledige site wordt herontwikkeld en vervangen door een nieuwbouwproject, hoofdzakelijk residentieel, bestaande uit grote en kleine appartementen en eengezinswoningen, aangevuld met handelsruimtes en een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

Perfecte uitvalsbasis aan het Eilandje

De Friendship-site heeft een bijzondere ligging, op de spil van drie wijken met een eigen identiteit: de Oude Dokken, de Montevideowijk en de Cadixwijk. Het is een strategische zichtlocatie tussen de bestaande bebouwing in de Bataviastraat, de specifieke bebouwing aan de Scheldekaaien (Hangar 26 en Waagnatie) en de Oude Dokken met onder andere het MAS.

Nieuwe Friendship-site krijgt vorm

Het idee ontstond al snel om de ruimere site aan weerszijden van de Dinantstraat te herontwikkelen. Naast het kantoorgebouw bestaat de site ook uit een Total servicestation, een parkeerterrein (eigendom van AG Vespa) en een stuk openbaar domein op de hoek van de Rijnkaai en Amsterdamstraat. Door deze percelen samen te voegen en de Dinantstraat op te heffen, wordt het mogelijk om een geïntegreerd, kwaliteitsvol en financieel haalbaar stadsproject te ontwikkelen op deze strategische locatie.

Friendship Antwerpen Project in voorbereiding

 

 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN FRIENDSHIP-SITE


AG Vespa, CORES Development en Total  Belgium willen de Friendship-site herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Om die plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. De gedeeltelijke herziening van het huidige RUP Eilandje is nodig om de Friendship-site te kunnen vernieuwen en de ruimtelijke en stedelijke kwaliteit te verhogen. Het nieuwe RUP krijgt intussen stilaan vorm. Een aantal aanpassingen worden momenteel onderzocht om ze nadien vast te leggen in een nieuw RUP Friendship-site.

 

WENST U MEER INFO?

Blijft u graag op de hoogte of heeft u een specifieke vraag? Vul onderstaand contactformulier in.

 
 

Partners

CORES Development
AG Vespa

Total