5 april 2020

Nieuws van de werf!

Na voltooiing van de afbraakwerken fase 1 werd een eerste archeologisch onderzoek opgestart waarbij men door middel van sleuven nagaat of er waardevolle zaken in de grond zitten.

Er zijn uit archeologisch standpunt zaken op de site gevonden die als waardevol kunnen bestempeld worden.

Uit rapporten blijkt dat het gaat over paalkuilen van een nederzetting, tuinbedden, een waterput, wat aardewerk, keramiek en dierlijke resten. Het geheel zou dateren uit de brons- en ijzertijd (+/- 800 tot 300 VC).