10 juli 2017

De infoavond was een succes in het nieuwe CORES magazine

14 van schoonbeke

CORES organiseert regelmatig infoavonden over zijn projecten. Die informele bijeenkomsten zijn de ideale manier om geïnteresseerde kopers van naderbij kennis te laten maken met zowel het project als de betrokken partners. Op 21 maart was er zo een moment over 14 Van Schoonbeke. Woonzorgmanager Geert Staelens van GasthuisZusters Antwerpen, dat de assistentiewoningen zal uitbaten, legde de potentiële kopers uit wat de troeven zijn van dit project.

Geert Staelens kent ondertussen het klappen van de zweep. Ook op de infoavond over Cadiz sprak hij de geïnteresseerden toe. Hij is alleszins overtuigd van het nut van de infoavonden: “De aanwezigen krijgen een pak nuttige informatie over het project, en dat vanuit twee invalshoeken. Zowel CORES als wijzelf stellen het project voor vanuit ons eigen kader. Dat levert een mooi totaalbeeld op. CORES stond stil bij de juridische achtergrond, het huurrendement, de administratieve opvolging van de contracten, het doorstorten van de huurinkomsten, enzovoort.”

Dienstverlening

GZA gaf tijdens de infoavond van zijn kant uitleg bij zijn rol als sociale organisatie en had het in de eerste plaats over de dienstverlening als beheersinstantie. Geert Staelens: 
 “Ik sprak over ons uitgebreide dienstenpakket, wat altijd interessant om te weten is voor p o t e n t i ë l e kopers. Je kan veel informatie vinden op het internet en via via hoor je vaak heel wat verhalen, het ene al gekker dan het andere. Een infoavond biedt de kans om op korte tijd een pak exacte informatie in te winnen. Bovendien krijg je de kans om dieper in te gaan op de materie tijdens een individueel gesprek achteraf. Ik ben ervan overtuigd dat dit mensen helpt bij hun keuze.”

[

De kennismaking met de betrokken partijen geeft de mensen een goed gevoel.

]
Geert Staelens

Rechtstreeks contact

Het puur informatieve aspect is maar één kant van het verhaal. Minstens even belangrijk is het rechtstreekse contact met zowel CORES als GZA. Geert Staelens legt uit: “Die kennismaking met de twee betrokken partijen geeft de mensen een goed gevoel. Dat merk ik aan de respons van de aanwezigen. Ik herinner me nog dat de infoavond over Cadiz een aantal latere eigenaars effectief over de streep heeft getrokken om te kopen. De mensen merken dat ze met twee sterke partners te maken hebben. Dat zowel wij als CORES achter zo een project staan boezemt vertrouwen in.”
 

Duidelijk zicht

GZA is dus overtuigd van het belang van de infoavonden. Geert Staelens: “Ik stel elke keer opnieuw vast dat deze avonden tot in de puntjes voorbereid zijn door CORES. De gasten worden op hun gemak gesteld met een hapje en een drankje. Dat verlaagt de drempel en je merkt dat de bezoekers dan sneller hun vragen durven stellen. Na de toelichting staat ook het salesteam van CORES ter beschikking om bijvoorbeeld simulaties uit te werken. Zo krijgen de potentiële kopers een duidelijk zicht op de kosten en baten. Dikwijls hebben ze ook heel concrete vragen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe snel een woning vrijkomt, op welk moment ze het beste beslissen om hun intrek te nemen in een assistentiewoning, enzovoort.”

Lees dit artikel en vele andere via de online editie van het nieuwste CORES magazine, of schrijf je hier in om de papieren versie te ontvangen.

14 van schoonbeke