7 februari 2019

Duurzaam loopbaanbeleid

CORES Development zet in op duurzaam loopbaanbeleid met de steun van het ESF

Wat is het ESF

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Dit gebeurt op verschillende niveaus:

  • Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie.
  • Het ESF stimuleert organisaties om innoverend en transnationaal te werken.
  • Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan.


Het ESF heeft daarbij steeds speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap.
Het ESF ontvangt zowel middelen van de Europese Unie als van de Vlaamse overheid. De Vlaamse afdeling van het ESF verdeelt deze middelen in de vorm van subsidies onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Het ESF en CORES Development

CORES ging in februari 2019 van start met het project Duurzaam Loopbaanbeleid met de steun van ESF (Europees Sociaal Fonds) Vlaanderen 2014 – 2020.

CORES Development werd opgericht met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde. Deze meerwaarde uit zich in het geluk van gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. Deze visie wordt ook volledig doorgetrokken in ons HR-beleid waarbij we vertrekken van de overtuiging dat onze medewerkers ons kostbaarste bezit zijn.

Dit wordt vertaald in 5 eigenschappen die wij erg belangrijk vinden bij onze medewerkers: positief, eerlijk, effectief, proactief en vindingrijk. Deze 5 eigenschappen vormen de basis van ons huidig wervingsbeleid.

Het gedefinieerde actieplan moet ons in dit ESF-project in staat stellen een duurzaam HR-beleid uit te werken zodat de medewerkers de ruimte krijgen om zich volledig te ontplooien en dit in combinatie met een gezonde geest en een gezond lichaam.

 

U vindt uitgebreide informatie op de website van het ESF.