15 februari 2019

De woningpas als digitaal paspoort voor uw woning

Net als u en ik, hebben woningen een eigen identiteit en historiek. Met de lancering van de woningpas introduceerde de Vlaamse overheid eind 2018 het gratis digitale paspoort voor woningen, dat een heleboel informatie op één plaats bundelt. Handig, want bij het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning komt heel wat papierwerk kijken. De woningpas biedt eveneens een overzicht van welke nuttige en noodzakelijke attesten, keuringen of vergunningen aanwezig moeten zijn bij het verkopen, verhuren, verbouwen of bouwen van een woning.

De woningpas bestaat voorlopig voornamelijk voor eengezinswoningen. Andere types woningen zoals appartementen en studio’s hebben vaak nog geen woningpas omdat de beschikbare adresinformatie bij de federale overheidsdienst Financiën (afdeling patrimoniumdocumentatie) nog niet altijd volledig gekend is tot op busnummer-niveau. Er wordt aan gewerkt om de woningpas in de toekomst voor alle types woningen beschikbaar te maken.

Renovatiepact 2050

De woningpas zorgt niet enkel voor een administratieve vereenvoudiging. Het is ook een uitgelezen instrument om het Renovatiepact mee te helpen realiseren. Het Renovatiepact 2050 speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen en is een overeenkomst tussen de voltallige bouwsector, middenveldorganisaties en de overheid. De Vlaamse Regering heeft immers de ambitie om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning en zo het comfortniveau van onze woningen te verhogen.

Aan de hand van de energie-informatie via het EPC kan men ook zien welke investeringen men best nog laat uitvoeren voor een betere energieprestatie. Door eigenaars meer inzicht te geven in de energetische toestand kan de woningpas aanzetten tot een verbetering van de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand.

Wat staat er (voorlopig) in de woningpas?

De invoering van de woningpas verloopt gefaseerd. Voorlopig vindt u volgende zaken terug in de woningpas:

 • Algemene gebouwinformatie zoals ligging, indeling, …
 • Energie
  • Werd er reeds een energieprestatiecertificaat of een EPB-aangifte opgemaakt voor de woning, dan kan men dit hier bekijken of downloaden.
  • De energiescore van de woning, met een (indicatief) label, kan men in de woningpas vergelijken met de gemiddelde scores in zijn/haar gemeente, per provincie en in Vlaanderen.
 • Isolatie
  • In het geval dat voor een EPB-plichtige renovatie een EPB-aangifte werd opgemaakt, zal men  de isolatiescores van de woning kunnen bekijken. Renovatiewerken die zonder een vergunning (en EPB-aangifte) werden uitgevoerd staan nog niet in de woningpas.
  • Ook voor een bestaande woning of nieuwbouwwoningen zijn deze scores aanwezig.
 • Bodemgegevens uit het Grondinformatieregister (GIR)
 • Zonnekaart
 • Omgevingsinformatie: overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed, bestemming volgens gewestplan en meer nuttige kaarten.

In de toekomst zal de woningpas worden aangevuld met meer informatie en komen er steeds meer attesten bij. Woningeigenaars zullen de info kunnen delen met anderen of hen toegang geven tot hun woningpas. Dat is handig voor bouwpartners, toekomstige kopers of huurders en de notaris of makelaar. Later zal de burger zijn woningpas ook zelf kunnen aanvullen met bijkomende informatie (attesten, plannen, foto’s, uitgevoerde werken, …).

Praktisch

De woningpas is volledig gratis en wordt automatisch samengesteld. De woningpas hoort bij de woning. Als eigenaar kunt u op de site van de woningpas inloggen met uw persoonlijk token, uw eID of via de itsme-app. Bij verkoop van een woning wordt de woningpas automatisch toegewezen aan de nieuwe eigenaar, met alle informatie waarover de overheid beschikt i.v.m. deze woning. De nieuwe eigenaar moet deze dus niet aanvragen.

 

Meer info via https://woningpas.vlaanderen.be
en www.energiesparen.be/woningpas

(Bron: Vlaamse overheid)