17 december 2019

CORES krijgt investeringstak

De CORES-familie breidt uit. Met de oprichting van  CORES Investment kreeg CORES Development een nieuwe afdeling. Die richt zich vooral op het ontwikkelen van bin-nenstedelijke projecten (kantoren, hotels en residentiële afgeleide producten) met institutionele investeerders als eindklant. CORES Investment nam zijn intrek in c-hive, het innovatieve kantoorconcept naast CORES HQ.  We trokken er heen en bespraken de plannen met Project Developer Katrien Van Dijck.

 

 

 

Internationale ambities

De ambities zijn alvast groot en beperken zich niet tot België. Zo staan er twee Nederlandse projecten in de steigers.  Katrien Van Dijck: “Naast een project in Den Haag werken we momenteel aan het Wauwhaus, een studentenhuis in de Nevenstraat in Maastricht. Het betreft een oud kantoorge-bouw dat we transformeren tot 127 studentenverblijven. Ook hier willen we als CORES het verschil maken. We zijn van plan om het extra aantrekkelijk te maken voor de doel-groep, met bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes waar van alles en nog wat te beleven valt. De werken zullen vrij snel van start gaan, want de kamers moeten beschikbaar zijn tegen academiejaar 2020-2021. In november strippen we het pand, om in januari effectief te beginnen met de inrichtingswerken. Ook in eigen land staan we niet stil. Zo is er een hotelproject aan Den Oever en een kantoor aan de Uitbreidingsstraat, beide in Antwerpen. Verder komt er een project in de Vorstlaan in Brussel, waar we de vroegere hoofdzetel van AXA herbestemmen tot een multifunctio-nele woon- en werkruimte. Er komen luxeappartementen, kantoren, een handelspand en plaats voor culturele en sportieve activiteiten.”

Geïntegreerde aanpak

In vergelijking met CORES Development vergen investeringsprojecten een enigs-zins andere, meer geïntegreerde aanpak. Katrien Van Dijck: “CORES Development verkoopt aan particulieren. Je bouwt een product en brengt het daarna op de markt. De ontwikkelingsflow is vrij rechtlijnig. Bij CORES Investment verkopen we aan investeerders. Vaak is de gebruiker hier al vanaf het prille begin betrokken partij. Idealiter liggen ontwerp en product reeds bij aanvang van een project vast, maar soms komt deze input ook wat later. Dan moet je je flexibel kunnen opstellen en aanpassen waar nodig. Het gevolg daarvan is dat de job van de projectontwikkelaars, commerciële en uitvoeringstechnische medewerkers voortdurend overlapt. Een rechtlijnig, chronologisch traject zoals bij CORES Development is niet altijd mogelijk.”

Nauwe samenwerking

De nieuwe afdeling nam ondertussen zijn intrek in zijn nieuwe kantoor. Katrien Van Dijck: “We vonden het logisch om te ‘verhuizen’. Toen we in januari van start gingen, opereerden we nog vanuit de kantoren van CORES Development. In juni hebben we onze intrek genomen in c-hive. Het is aangenaam om de mensen in deze sublieme omgeving te kunnen ontvangen. Het geeft het gevoel van een nieuwe start, ook naar de buitenwereld toe. Dat betekent niet dat we helemaal losstaan van CORES Development, integendeel. Om te beginnen speelde hun kennis al een essentiële rol bij de opstart van dit nieuwe verhaal. Ook nu werken we heel nauw samen en dat zal in de toekomst zo blijven. We werken misschien wel aan verschillende types projecten, maar veel uitdagingen zijn gelijklopend. Daarom proberen we ook veel uitwisselings- en overlegmomenten te organiseren. Zo krijg je een echte kruisbestuiving en blijven we op de hoogte van de projecten van de andere business unit.”