13 december 2018

CORES INVESTMENT

PERSBERICHT

Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert treden beide af als Co-CEO van CORES Development

Antwerpen, 13 december 2018 - 12 jaar na de start van projectontwikkelaar CORES Development achten oprichters Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert de tijd rijp om de verdere uitbouw van CORES Development uit handen te geven aan de volgende generatie. Leyssens en Van Bogaert blijven actief binnen CORES en zetten hun schouders onder een nieuwe business line. CORES Investment zal zich richten op investeringsvastgoed voor institutionele beleggers met projecten in binnen- en buitenland. Het roer wordt nu overgenomen door partner en COO Hans Van Gestel, en het managementteam.

 

Ethisch ondernemerschap

De voorbije jaren heeft CORES Development een aanzienlijke maatschappelijke referentiewaarde verworven als kernversterkende ontwikkelaar in de Vlaamse ruit en Brussel. Het bedrijf staat vandaag zowel financieel als operationeel op punt  om zijn positie verder te bestendigen.

Twee jaar geleden, exact 10 jaar na de oprichting, besloten de twee managing partners om het beleid en de ontwikkelingsstrategie van CORES Development over te dragen aan het managementteam. Met de toetreding van Ravago tot het kapitaal werd tevens een gezonde financiële buffer gecreëerd.

Door de dankbare vrijgekomen tijd zijn Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert tot de oprichting van CORES Investment gekomen. Op de agenda van deze nieuwe business line staat een permanente screening van de vastgoedmarkt in binnen- en buitenland en de montage van heterogene en complexere investeringsprojecten voor institutionele beleggers ook in nieuwe markten zoals de hotel- en kantoorsector.  CORES Development en Investment delen dezelfde ethische missie: de ontwikkeling van duurzaam vastgoed dat gedragen wordt door de buurt op locaties die kwalitatieve verdichting toelaten en waar alle parameters kloppen: mobiliteit, groen, vraag en aanbod.

 

Urban Happiness in binnen- en buitenland

“De voorbije maanden detecteerden we opportuniteiten, buiten onze actieradius van de voorbije twaalf jaar, die voor een gezonde diversificatie in onze afzet kunnen zorgen. Zowel in België als buiten de landsgrenzen zijn kernversterkende projecten, geoptimaliseerd voor institutionele beleggers, vaak onder de radar gebleven. Met de creatie van CORES Investment werken we aan de verbreding van CORES en kunnen we sneller anticiperen op de marktevolutie, gesterkt door onze kennis en knowhow die we via CORES Development hebben opgedaan.“ zegt Jurgen Van Bogaert.

CORES Investment zal de focus leggen op de huurmarkt van hotels, kantoren en serviced flats voor een breed doelpubliek (studentenflats, ‘young urban’ flats, businessflats, alsook middenhuur en sociale huurflats).

Peter Leyssens licht de eerste concrete projecten toe: “Een eerste match vonden we onder de vorm van een drietal kantoorontwikkelingen evenals een hotelproject, vlakbij de Kloosterstraat te Antwerpen op de site van het vroegere woonzorgcentrum De Eeckhof van GZA. Daarnaast kijken we ook over de grens, want vandaag liggen er concrete plannen op tafel voor een project met 120 studentenkamers in Maastricht en een woonproject met 100 wooneenheden in Faro, Portugal.”

Het CORES Investment team zal bij de start bestaan uit 6 leden: Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert zelf, een jurist, een commercieel projectmanager, een technisch projectmanager en een management assistent. Voor deze laatste drie functies worden vacatures uitgeschreven om het ambitieuze team te versterken. 

 

2019 staat voor kwantitatieve én kwalitatieve groei

De benoeming van Hans Van Gestel tot CEO was een logische stap: als medeaandeelhouder en voormalig COO had hij reeds een overkoepelende rol binnen de evolutie van de beslissingsbevoegdheid naar het managementteam. “De voorbije 2 jaar is de synergie met het vijfkoppig managementteam (CDO Thomas De Jong, CTO Steven Adams, CCO Sophie Deprez, CFO Michael Poesen en sinds kort ook Nadège Vervoort, ex-Eurinpro en ex-CBRE, als CAO), alleen maar versterkt.”

“Onze uitgebreide ervaring als facilitator tussen alle belanghebbenden van een project (de overheid, de architect,  de aannemer en de buurtbewoners) heeft ons met succes doen groeien en in staat gesteld om kwalitatief hoogstaande en door de buurt gedragen projecten op te leveren.”

“Anno 2018 worden we in de markt gepercipieerd als een betrouwbare en professionele ontwikkelingspartner: zowel door privé-grondeigenaars die meerwaarde willen creëren binnen familiepatrimonia, als door professionele spelers, zoals landmeters, makelaars en architecten. Dat komt vooral door onze bewezen vraag-georiënteerde ontwikkelingsaanpak, én het feit dat we elke opportuniteit snel en grondig analyseren en no-nonsense communiceren.”

Verder wil Hans Van Gestel met CORES Development in de toekomst sterk inzetten op de kwalitatieve beleving en het sociale aspect van stedelijke samenlevingsvormen. “Urban Happiness zit nu éénmaal in ons DNA”, besluit hij.

Het nieuwe management team: CEO Hans Van Gestel, CAO Nadège Vervoort, CDO Thomas De Jong, CCO Sophie Deprez , CTO Steven Adams en CFO Michael Poesen